Nabízené služby

Naše o.p.s. nabízí přípravu rozmanitých akcí a širokou škálu služeb:

AKCE PRO NEORGANIZOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ

 • pořádání turnajů v deskových hrách
 • pořádání sportovních turnajů
 • pořádání poznávacích zájezdů a výletů v rámci ČR (i zahraničí)
 • kompletní příprava karnevalů, oslav a dalších společenských akcí
 • zajištění přepravy materiálu a osob

PREVENCE PROTI KRIMINALITĚ

 • Prvotní prevence proti kriminalitě a patologickým jevům – akce a aktivity připravené tzv. ,,na klíč“, dle požadavků a potřeb objednatele

EKOLOGICKÉ AKTIVITY

 • údržba veřejné zeleně
 • likvidace černých skládek a úklid veřejného prostranství
 • spolupráce a zapojení do eko-akcí a aktivit jiných organizací

AKCE PRO VEŘEJNOST

 • akce a aktivity připravené tzv. ,,Na klíč“, dle požadavků a potřeb objednatele (např.organizování Dnů dětí, Dnů Země)
 • kompletní příprava plesů, karnevalů, oslav a dalších společenských a kulturních akcí
 • vaření na kulturních, sportovních a společenských akcích
 • zajištění přepravy materiálu a osob

PŘÍPRAVA A VYBAVENÍ TÁBOŘIŠT, KLUBOVEN, CHAT (apod.)

 • stavba a likvidace táborových základen
 • výroba táborového vybavení (podsady,táborové stavby ,,na míru“,…)
 • zprostředkování pronájmu TZ na akce a tábory
 • zajištění přepravy materiálu a osob

DALŠÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (nespadající do výše uvedených činností s poskytováním služeb o.p.s. úzce související)

 • vaření na akcích a táborech
 • zajištění přepravy materiálu a osob
 • zprostředkování autobusové přepravy osob (ČR i zahraničí)
 • zprostředkování kamionové dopravy (ČR i SR)
 • kurzy a školení pro vedoucí dětských kolektivů

 

 

Fotky – poskytované služby