O nás

Logo DAKOTA o. p. s.
Logo DAKOTY o. p. s.
 • Obecně prospěšná společnost, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v odd. O, vložka 162
 • Zahájení činnosti: 13. března 2004
 • Zakladatel samostatného právního subjektu DAKOTA, o.p.s. je  Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s., (dále jen S.K. a K.S. Dakota, více o zakladateli na www.dakotaci.cz).
 • Sídlo: J. Misky 69/6, 700 30 Ostrava – Dubina
 • IČO: 26828201
 • DIČ: CZ26828201

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Provozujeme tyto činnosti v souladu se zakládací listinou společnosti:

 1. Akce pro neorganizované děti a mládež,
 2. prevence proti kriminalitě,
 3. ekologické aktivity,
 4. akce pro veřejnost,
 5. příprava a vybavení tábořišť, kluboven, chat (apod.), stěžejně pro sdružení pracující s dětmi a mládeží,
 6. pořádání akcí, aktivit a celoroční činnost pro vyplnění volného času seniorů,
 7. doplňkové činnosti (nespadající do bodu 1 až 6, ale s poskytováním služeb o.p.s. úzce související)

ORGÁNY SPOLEČNOSTI:

Ředitel DAKOTA,  o.p.s. – statutární zástupce společnosti, jmenovaný Správní radou DAKOTA, o.p.s., řídí činnost společnosti, zodpovídá za provozování  činnosti společnosti v souladu se zakládací listinou společnosti, Občanským a Obchodním zákoníkem a dalšími zákony, předpisy a vyhláškami související s předmětem činnosti společnosti, včetně vedení účetnictví společnosti a zpracování a podání účetní uzávěrky za příslušné období. Zastupuje společnost navenek, vůči třetím osobám, ve všech činnostech, jednáních a právních úkonech

Správní rada DAKOTA, o.p.s. – plánuje a kontroluje činnost společnosti v souladu se zakládací listinou společnosti, jmenuje a odvolává Ředitele společnosti. Schází se minimálně 1 x za 3 měsíce. V čele Správní rady je předseda.Členy Správní rady společnosti navrhuje a schvaluje zakladatel o.p.s., tj. S.K. a K.S. Dakota, na svém Velkém Sněmu.

Dozorčí rada DAKOTA, o.p.s. – kontroluje činnost společnosti, aby byla v souladu se zakládací listinou společnosti (t.j. činnost Správní rady a Ředitele společnosti) a v souladu se zájmy a potřebami zřizovatele a taky v souladu s Občanským a Obchodním zákoníkem a dalšími zákony, předpisy a vyhláškami související s předmětem činnosti společnosti.

Ředitel DAKOTA, o.p.s.:

Mgr. Štefan Greš
Funkce: ředitel Dakota o.p.s.
Mobil: +420 606 509 663
E-mail: gres@atlas.cz

 

ČLENSTVÍ VE STŘEŠNÍCH ORGANIZACÍCH:

 • ČRDM – Česká rada dětí a mládeže – 2016 – doposud
 • RADAMOK – Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (2004 – 2015)

HISTORIE DAKOTA, o.p.s.

 • Důvodem zřízení DAKOTA, o.p.s. byla potřeba existence organizace (společnosti), která bude zajišťovat v maximální kvalitě a za co nejnižší náklady jednak akce tzv. ,, Na klíč“, nejen pro občanská sdružení (spolky), ale i pro ostatní organizace i širokou veřejnost, popřípadě bude zajišťovat zázemí, dopravy osob, materiálu, konkrétní části průběhu akcí, která vyžaduje výrobu, nebo služby ke kterým je třeba oprávnění, znalosti a dovednosti.
 • Akce určené stěžejně pro děti a mládež a aktivní využívání volného času (Dny dětí, dětská odpoledne, maškarní karnevaly, soutěže, turnaje, pobyty, tábory, podprahové kluby pro děti a mládež,…)
 • Akce pro širokou veřejnost (společenské plesy, country bály, poznávací zájezdy, turistické, branné a sportovní akce a aktivity,…)
 • Veřejně-prospěšné akce a ekologické aktivity (údržba veřejné zeleně, likvidace černých skládek, úklidy veřejných prostranství, spolupráce při organizování ekologických soutěží, prezentací, apod.)
 • Příprava turistických a táborových základen (stavění a likvidace tábořišť, zajištění a vybavení turistických chat a základen,…)
 • Výroba a údržba táborového, sportovního a turistického vybavení, včetně kluboven, dětských hřišť,skladů materiálu apod. (výroba, resp. opravy podsad, stanů, různých táborových staveb, chýší, zástěn, regálů,…)
 • Školení a vzdělávání vedoucích dětských kolektivů (periodické školení vedoucích a instruktorů, Letní táborové školy,…)
 • Zajištění přepravy osob (autobusy,…) a dopravy materiálu (přívěsným vozíkem, dodávkou, případně kamionová přeprava)
 • Další odborné práce a činnosti v souladu se zřizovací listinou společnosti (stravování, zámečnické, stavební, elektroinstalatérské, stolařské aj. práce, vytvoření a správa www stránek, reprografické práce, …)

Nejvýznamnější činnosti, akce a aktivity:

 • Celoroční pravidelná činnost podprahových klubů (Deskové hry a Sportovní klub) dětí a mládeže (2006 – 2017) – vlastní činnost
 • Stavba a likvidace tábořiště v Bobrovecké dolině SR – pro S.K. a K. S. Dakota (2004 – 2017)
 • Pomoc při stavbě a likvidaci TZ v Hustopečích n. Bečvou – pro S.K. a K.S. Dakota a PS MOST (2004 –2017)
 • Organizování a pořádání turnajů v deskových hrách (Osadníci, Heck-meck, Střelené kachny, 6 – bere,…) – pro širokou veřejnost (2004 –2017)
 • Výroba podsadových stanů – pro S.K. a K.S. Dakota (2005 – 2013)
 • Výroba táborového vybavení:
  • postele do tee-pee – pro o.s. Stonožka a S.K. a K.S. Dakota
  • výroba a postavení  totemů – S.K. a K.S. Dakota (2006 – TZ Bobrovec, 2008 klubovna Dubina)
  • suché WC na TZ Bobrovec -pro S.K. a K.S. Dakota (2008 a 2015) a na TZ Hustopeče – pro PS Most a S.K. a K.S. Dakota (2012)
 • Úpravy a opravy kluboven a skladů materiálu
 • zasouvací stěna – klubovna  ATOM –  Ostravská čtyřka
 • dřevěné obložení zdí a stropů kluboven pro K. a K.S. Dakota
 • Prezentace na Bambiriádach v Ostravě včetně vaření pro cca 200-250 pořadatelů a vystavovatelů (po dobu 2- 3 dnů) – pro RADAMOK (2004 – 2013)
 • Vaření na příměstských letních táborech, srazech, víkendových pobytech, jarních táborech vč. zásobování pro S.K. a K.S. Dakota
 • Výroba a instalace doplňků dětských hřišť: chýše (MŠ Kopřivnice), pískoviště a lavičky pro děti (pro S.K. a K.S. Dakota)
 • Stavění a uskladnění mantinelů, údržbu hřiště pro Minihokejbalovou extraligu S.K. a K.S. Dakota (2005 – 2008)
 • Zajištění tématických zájezdů, výletů a akcí, autobusové zájezdy s výlety Wielyczka-Krakov, Olomouc-Loštice, Vídeň,…(2010 – 2012)
 • Akce Tour de More Mara-Slovensko (Orava, Liptov), Jižní Morava (Lednice, Břeclav) – zajištění dopravy materiálu pro cykloturistický klub S.K. a K,.S. Dakota (2008 – 2016)
 • Zajištění přepravy pro hokejbalový klub S.K. a K.S. Dakota na turnaje s mezinárodní účasti v Nitře a v Čadci (2007 – 2011)
 • Příprava (školení) vedoucích a instruktorů dětských kolektivů, stěžejně pro S.K. a K.S. Dakota (průběžně, dle potřeby 2006 – 2017)
 • Zajišťování přepravy víček v „Soutěži ve sběru víček z pet-lahví“ od soutěžících do skladů v Ostravě (v letech 2004 – 2006 pro RADAMOK, od roku 2007 do 2015 pro S.K. a K.S. Dakota)
 • Spolupráce při ekologických aktivitách S. K. a K.S. Dakota, (stěžejně doprava materiálu, odborné práce,…), sběr a likvidace vánočních stromků v Ostrava-Jih, brigádách v Bělském lese, likvidaci černých skládek – Ostravice, Kunčice, Ostrava-Jih (2004 – 2017)

 

NAŠI CELOROČNÍ ČINNOST PODPORUJÍ:

ŠABLONY PRO NNO

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání.