O Dakota o.p.s.

Logo DAKOTA o. p. s.
Logo DAKOTY o. p. s.

Dakota o.p.s.  –  obecně prospěšná společnost, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v odd.O,vložka 162

– zahájení činnosti: 13. března 2004

– zakladatel samostatného právního subjektu Dakota o.p.s je  Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s., (dále jen S.K. a K.S. Dakota, více o zakladateli na www.dakotaci.cz).

Sídlo:
Dakota o.p.s.:
J. Misky 69/6, 700 30 Ostrava- Dubina
IČO: 26828201
DIČ: CZ26828201

 

Členství v dalších organizacích

RADAMOK – Rada dětí a mládeže MSK (od r. 2004 do r. 2015)

 

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Provozujeme tyto činnosti v souladu se zakládací listinou společnosti:

  • Akce pro neorganizované děti a mládež
  • Prevence proti kriminalitě
  • Ekologické aktivity
  • Akce pro veřejnost
  • Příprava a vybavení tábořišť, kluboven, chat (apod.), stěžejně pro sdružení pracující s dětmi a mládeží
  • Další doplňkové činnosti (nespadající do výše uvedených činností  s poskytováním služeb o.p.s. úzce související)
  • více>>

 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI:

Ředitel Dakota  o.p.s – statutární zástupce společnosti, jmenovaný Správní radou Dakota o.p.s.,řídí činnost společnosti, zodpovídá za provozování  činnosti společnosti v souladu se zakládací listinou společnosti, Občanským a Obchodním zákoníkem a dalšími zákony, předpisy a vyhláškami související s předmětem činnosti společnosti, včetně vedení účetnictví společnosti a zpracování a podání účetní uzávěrky za příslušné období.Zastupuje společnost navenek, vůči třetím osobám, ve všech činnostech, jednáních a právních úkonech

Správní rada Dakota o.p.s.- plánuje a kontroluje činnost společnosti v souladu se zakládací listinou společnosti, jmenuje a odvolává Ředitele společnosti. Schází se minimálně 1 x za 3 měsíce. V čele Správní rady je předseda.Členy Správní rady společnosti navrhuje a schvaluje zakladatel o.p.s., tj.S.K. a K.S. Dakota, z. s., na svém Velkém Sněmu.

Dozorčí rada Dakota o.p.s. – kontroluje činnost společnosti, aby byla v souladu se zakládací listinou společnosti (t.j. činnost Správní rady a Ředitele společnosti) a v souladu se zájmy a potřebami zřizovatele a taky v souladu s Občanským a Obchodním zákoníkem a dalšími zákony, předpisy a vyhláškami související s předmětem činnosti společnosti.

Členové Dozorčí rady společnosti se účastní zasedání Správní rady společnosti.

Ředitel DAKOTA o.p.s.:

Mgr. Štefan Greš
Funkce: ředitel Dakota o.p.s.
Mobil: +420 606 509 663
E-mail: gres@atlas.cz

Správní rada DAKOTA o.p.s.:

Stanislav Odstrčil
Funkce: předseda správní rady Dakota o.p.s.
Mobil: +420 725 939 257
E-mail:

Lukáš Szabo
Funkce: člen správní rady DAKOTA o.p.s.
Mobil: +420 604 700 122
E-mail:

Jaromír Remža
Funkce: člen správní rady DAKOTA o.p.s.
Mobil: +420 736 760 381
E-mail:

Dozorčí rada Dakota o.p.s.:

Roman  Walek
Funkce: náčelník – statutární zástupce S.K. a K.S. Dakota
Mobil: +420 604 676 714
E-mail: roman.walek@dakotaci.cz

Mgr. Lenka Pavelková
Funkce: zástupce S.K. a K.S. Dakota
Mobil: +420 605 172 322
E-mail: pavelkovalenka@centrum.cz

Bc. Kateřina  Hoghová
Funkce: 2. podnáčelník – statutární zástupce S.K. a K.S. Dakota
Mobil: +420 773 657 933
E-mail: katerina.hoghova@dakotaci.cz

Naši celoroční činnost podporují:

Výsledek obrázku pro mšmt

Výsledek obrázku pro msk logo

Výsledek obrázku pro ostrava logo

Výsledek obrázku pro umob jih logo