Nabízené služby

Naše o.p.s. nabízí přípravu rozmanitých akcí a širokou škálu služeb:

AKCE PRO NEORGANIZOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ

  • pořádání turnajů v deskových hrách
  • pořádání sportovních turnajů
  • pořádání poznávacích zájezdů a výletů v rámci ČR (i zahraničí)
  • kompletní příprava karnevalů, oslav a dalších společenských akcí
  • zajištění přepravy materiálu a osob

PREVENCE PROTI KRIMINALITĚ

  • Prvotní prevence proti kriminalitě a patologickým jevům – akce a aktivity připravené tzv. ,,na klíč“, dle požadavků a potřeb objednatele

EKOLOGICKÉ AKTIVITY

  • údržba veřejné zeleně
  • likvidace černých skládek a úklid veřejného prostranství
  • spolupráce a zapojení do eko-akcí a aktivit jiných organizací

AKCE PRO VEŘEJNOST

  • akce a aktivity připravené tzv. ,,Na klíč“, dle požadavků a potřeb objednatele (např.organizování Dnů dětí, Dnů Země)
  • kompletní příprava plesů, karnevalů, oslav a dalších společenských a kulturních akcí
  • vaření na kulturních, sportovních a společenských akcích
  • zajištění přepravy materiálu a osob

PŘÍPRAVA A VYBAVENÍ TÁBOŘIŠT, KLUBOVEN, CHAT (apod.)

  • stavba a likvidace táborových základen
  • výroba táborového vybavení (podsady,táborové stavby ,,na míru“,…)
  • zprostředkování pronájmu TZ na akce a tábory
  • zajištění přepravy materiálu a osob

DALŠÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (nespadající do výše uvedených činností s poskytováním služeb o.p.s. úzce související)

  • vaření na akcích a táborech
  • zajištění přepravy materiálu a osob
  • zprostředkování autobusové přepravy osob (ČR i zahraničí)
  • zprostředkování kamionové dopravy (ČR i SR)
  • kurzy a školení pro vedoucí dětských kolektivů

 

 

Fotky – poskytované služby